Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

02 lutego 2017 10:49 | Aktualności

IX edycja konkursu Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość

Szanowni Państwo, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest...

czytaj więcej »

25 stycznia 2017 10:10 | Aktualności

Zimowisko dla dzieci rolników

Zimowisko dla dzieci rolników z województwa mazowieckiego w Zakopanym !!! Gminne Zrzeszenie LZS w Ełku w Ełku, organizuje zimowisko dla dzieci rolników przy współudziale Warmińsko- Mazurskiego Zrzeszenia LZS i Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego...

czytaj więcej »

19 stycznia 2017 15:27 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów.

Ciechanów,16.01.2017r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów w dniu 23 stycznia 2017 roku o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy...

czytaj więcej »

19 stycznia 2017 15:27 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów.

Ciechanów,13.01.2017r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów w dniu 20 stycznia 2017 roku o godz. 10.00 w lokalu Urzędu...

czytaj więcej »