Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

22 listopada 2016 11:01 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Ciechanów.

Ciechanów, 16.11.2016r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów w dniu 23 listopada 2016 roku o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy...

czytaj więcej »

16 listopada 2016 10:58 | Aktualności

Zawiadomienie o XX Sesji Rady Gminy Ciechanów.

Ciechanów, 10.11.2016r. OP.0002.9.2016 Radni Gminy/Wszyscy Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)) zwołuję XX Sesje Rady Gminy Ciechanów w dniu 24 listopada 2016 roku tj. (czwartek) w lokalu Urzędu...

czytaj więcej »

09 listopada 2016 10:27 | Aktualności

Zaproszenie na konferencję na temat Odnawialne źródła energii na obszarach wiejskich,

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku zaprasza na konferencję na temat „Odnawialne źródła energii na obszarach wiejskich”, która odbędzie się 25 listopada 2016 r. Uczestnicy spotkania będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat...

czytaj więcej »