Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

13 czerwca 2017 14:56 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 13.06.2017 r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów w dniu 23 czerwca 2017 roku o godz. 11.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna...

czytaj więcej »

13 czerwca 2017 12:03 | Aktualności

GMINNY DZIEŃ DZIECKA 2017

10 czerwca 2017 r. po raz kolejny Wójt Gminy Ciechanów zorganizował Gminny Dzień Dziecka. Impreza i tym razem odbyła się w Gospodarstwie Agrotur w Niestumiu. Festyn dla najmłodszych to już tradycja, dlatego Organizatorzy dbają aby z roku na rok było więcej atrakcji. Tak też było...

czytaj więcej »

23 maja 2017 14:28 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty, komisji Rewizyjnej oraz komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów.

Ciechanów, 19.05.2017r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty, komisji Rewizyjnej oraz komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów...

czytaj więcej »

15 maja 2017 13:55 | Aktualności

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE ,,NA NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ 2017 R.

ZAPROSZENIE WÓJT GMINY CIECHANÓW MAREK KIWIT ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE ,,NA NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ 2017 R.” Regulamin konkursu na najładniejszą posesję w 2017 roku 1. CELE KONKURSU - Wzbogacenie i uatrakcyjnienie wizerunku gminy Ciechanów. - Promocja...

czytaj więcej »

10 maja 2017 11:55 | Aktualności

GMINNY DZIEŃ DZIECKA 2017

Z A P R O S Z E N I E Wójt Gminy Ciechanów serdecznie zaprasza wszystkie dzieci z terenu gminy na GMINNY DZIEŃ DZIECKA który odbędzie się w dniu 10 czerwca 2017r. godz. 10.00 – 14.00 w miejscowości Niestum – Gospodarstwo Agroturystyczne „AGROTUR” Zapewniamy...

czytaj więcej »

09 maja 2017 14:41 | Aktualności

Zakaz wprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej

Zakaz wprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej !!! Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. zo.o. przypomina, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków...

czytaj więcej »