Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

09 maja 2017 14:41 | Aktualności

Zakaz wprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej

Zakaz wprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej !!! Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. zo.o. przypomina, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków...

czytaj więcej »

09 maja 2017 09:38 | Aktualności

INFORMACJA

Ciechanów, dnia 8 maja 2017 r Mieszkańcy Gminy Ciechanów INFORMACJA Przyjmowanie wniosków odnośnie wystąpienia szkód w gospodarstwach, spowodowane przymrozkami wiosennymi odbywa się w Urzędzie Gminy Ciechanów w pokoju nr 15 w nieprzekraczającym terminie do...

czytaj więcej »

09 maja 2017 09:35 | Aktualności

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ujazdówek

Ciechanów,24.04.2017r. PP.6724.3.2016.2017 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ujazdówek Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz....

czytaj więcej »

04 maja 2017 12:57 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej

Ciechanów, 28.04.2017r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów w dniu 10 maja 2017 roku o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna...

czytaj więcej »

04 maja 2017 12:55 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji budżetu

Ciechanów, 28.04.2017r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów w dniu 11 maja 2017 roku o godz. 10.30 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów,...

czytaj więcej »

04 maja 2017 12:54 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rolnictwa

Ciechanów, 28.04.2017r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów w dniu 8 maja 2017 roku o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów,...

czytaj więcej »

04 maja 2017 12:51 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji oświaty

Ciechanów, 28.04.2017r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów w dniu 9 maja 2017 roku o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy...

czytaj więcej »

26 kwietnia 2017 08:52 | Aktualności

Informacja dla mieszkańców Gminy Ciechanów.

Ciechanów, dnia 25 kwietnia 2017 r Mieszkańcy Gminy Ciechanów W związku z wystąpieniem na terenie województwa mazowieckiego przymrozków wiosennych, zwracam się z prośbą zgłaszania do Urzędu Gminy Ciechanów (pokój 15) informacji o wystąpieniu szkód...

czytaj więcej »