Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

21 października 2015 14:39 | Aktualności

90-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąskach

90-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąskach Gmina Ciechanów bez wątpienia może się poszczycić działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych. Należy podkreślić, że tradycje OSP z terenu Gminy Ciechanów sięgają okresu międzywojennego. W 1921 r. zawiązała się pierwsza...

czytaj więcej »

02 października 2015 08:48 | Aktualności

BEZPŁATNE SZKOLENIA WARSZTATOWE PROW 2014 - 2020

BEZPŁATNE SZKOLENIA WARSZTATOWE PROW 2014 - 2020 Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania "Ciuchcia Krasińskich" serdecznie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane nowym okresem programowania PROW 2014 - 2020 na szkolenie warsztatowe poświęcone zagadnieniom osi 4 LEADER i środków...

czytaj więcej »

22 września 2015 10:00 | Aktualności

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 17.09.2015r. OP.0002.5.2015 Pan/Pani …............................................................. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) zwołuję...

czytaj więcej »

17 września 2015 13:57 | Aktualności

Informacja

INFORMACJA Wójt Gminy Ciechanów informuje, iż „KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ 2015 ROKU” nie zostanie rozstrzygnięty z uwagi na bardzo małe zainteresowanie konkursem. Wójt Gminy Ciechanów Marek Kiwit

czytaj więcej »

03 września 2015 12:53 | Aktualności

Informacja o terminie składania wniosków o oszacowanie szkód

UWAGA Termin składania wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych suszą upływa w dniu 08.09.2015r.

czytaj więcej »

01 września 2015 09:23 | Aktualności

Pilne przekazywanie protokołów oszacowania szkód

Mając na uwadze informacje przekazane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące składania wniosków przez producentów rolnych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia 30 września 2015 r. w sprawie uzyskania pomocy w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska...

czytaj więcej »

26 sierpnia 2015 12:08 | Aktualności

Rząd uchwalił pakiet pomocy dla rolników o wartości 488 mln zł

Do końca września rolnicy będą mogli składać wnioski, a 10 października ruszy wypłata pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę - powiedział na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu mlnister rolnictwa Marek Sawicki. Łączna suma przyznaj dzisiaj rolnikom pomocy to ok. 488 milionów...

czytaj więcej »