Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

07 stycznia 2016 11:46 | Aktualności

Informacja Starostwa Powiatowego w Ciechanowie

Z początkiem stycznia rozpoczęły działanie punkty bezpłatnej pomocy prawnej Dla mieszkańców powiatu ciechanowskiego przygotowano 4 takie punkty. Zgodnie z ustaleniami starosty ciechanowskiego z Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie i Okręgową Radą Adwokacką w Płocku...

czytaj więcej »

16 listopada 2015 10:34 | Aktualności

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 listopada 2015 r.

RG.6220.11.2015.HP2 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 listopada 2015 r. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) zwanej dalej Kpa i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października...

czytaj więcej »

13 listopada 2015 12:19 | Aktualności

Zawiadomienie o IX Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 10.11.2015r. OP.0002.9.2015 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) - zwołuję IX Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 20 listopada 2015 roku tj. (piątek) w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna...

czytaj więcej »