Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

02 lutego 2017 10:49 | Aktualności

IX edycja konkursu Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość

Szanowni Państwo, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest...

czytaj więcej »

25 stycznia 2017 10:10 | Aktualności

Zimowisko dla dzieci rolników

Zimowisko dla dzieci rolników z województwa mazowieckiego w Zakopanym !!! Gminne Zrzeszenie LZS w Ełku w Ełku, organizuje zimowisko dla dzieci rolników przy współudziale Warmińsko- Mazurskiego Zrzeszenia LZS i Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego...

czytaj więcej »

19 stycznia 2017 15:27 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów.

Ciechanów,16.01.2017r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów w dniu 23 stycznia 2017 roku o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy...

czytaj więcej »

19 stycznia 2017 15:27 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów.

Ciechanów,13.01.2017r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów w dniu 20 stycznia 2017 roku o godz. 10.00 w lokalu Urzędu...

czytaj więcej »

18 stycznia 2017 09:44 | Aktualności

Informacja Wójta Gminy Ciechanów

Wójt Gminy Ciechanów informuje o możliwości składania wniosków dotyczących dofinansowania na modernizację kotłowni w roku 2017. Program ,, Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez modernizacje...

czytaj więcej »

16 stycznia 2017 14:46 | Aktualności

Informacja dla przedsiębiorców

W miesiącu styczniu zostały wprowadzone nowe usługi dla przedsiębiorców, w szczególności możliwość zakładania działalności gospodarczej przez telefon.

czytaj więcej »

10 stycznia 2017 14:57 | Aktualności

Alert

czytaj więcej »