Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

08 marca 2018 14:09 | Aktualności

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ciechanów na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ciechanów na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519) oraz art. 54 ust. 2...

czytaj więcej »

23 lutego 2018 14:23 | Aktualności

Zawiadomienie o XXXV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 21.02.2018 r. OP.0002.3.2018 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz 2018 r. poz. 130) zwołuję XXXV nadzwyczajną Sesje Rady Gminy Ciechanów w dniu 2 marca 2018 roku (tj. piątek) w lokalu Urzędu...

czytaj więcej »

23 lutego 2018 12:56 | Aktualności

Sprostowanie do ogłoszonego otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu

23.02.2018 r. SPROSTOWANIE DO OGŁOSZONEGO OTWARTEGO NABORU PARTNERA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU Gmina Ciechanów uprzejmie informuje, że na skutek oczywistej pomyłki pisarskiej zmuszona jest zamieścić sprostowanie tekstu w punkcie VII - termin składania ofert ogłoszonego...

czytaj więcej »

21 lutego 2018 08:12 | Aktualności

KOMUNIKAT Wydziału Komunikacji Ministerstwa Cyfryzacji

Podpisz i wyślij JPK_VAT z Profilem Zaufanym Coraz mniej czasu pozostało mikroprzedsiębiorcom na przesłanie pierwszego JPK_VAT (do 26 lutego). Aby mieć pewność skutecznej realizacji tego obowiązku, warto jak najszybciej założyć Profil Zaufany, a dzięki niemu szybko i bezpiecznie wysłać...

czytaj więcej »