Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

13 marca 2018 15:30 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 12.03.2018r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów w dniu 23 marca 2018 roku o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna...

czytaj więcej »

13 marca 2018 15:22 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 12.03.2018r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów w dniu 22 marca 2018 roku o godz. 11.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów,...

czytaj więcej »

13 marca 2018 15:20 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 12.03.2018r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów w dniu 21 marca 2018 roku o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów,...

czytaj więcej »

13 marca 2018 15:19 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów,12.03.2018r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów w dniu 20 marca 2018 roku o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy...

czytaj więcej »

13 marca 2018 12:51 | Aktualności

Informacja o dofinansowaniu na kocioł ekologiczny

Szanowni Państwo! Wójt Gminy Ciechanów informuje, że terminie od 14.03.2018 r. do 31.03.2018 r. roku będzie prowadzony nabór deklaracji badających zainteresowanie mieszkańców Gminy udziałem w projekcie pozwalającym na dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych. W ramach...

czytaj więcej »

13 marca 2018 11:40 | Aktualności

OGŁOSZENIE w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawców w celu szacowania wartości zwierząt u rolników

OGŁOSZENIE w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawców w celu szacowania wartości zwierząt u rolników W związku z wnioskiem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ciechanowie w sprawie przesłania listy rzeczoznawców do szacowania zwierząt, Wójt Gminy...

czytaj więcej »

12 marca 2018 14:06 | Aktualności

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024”

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024” Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 21, j.t. z późn. zm. ) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia...

czytaj więcej »